Zelena in modra infrastruktura v mestu Gradec z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami

“Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Gradec celodnevno študijsko ekskurzijo v avstrijsko mesto, dne 11. 5. 2023. V okviru ekskurzije bomo prisluhnili in pogledali uspešne primere zelene in modre infrastrukture z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami. Tovrstne prakse in pojmi predstavljajo temelje strateških dokumentov Evropske Unije na področju načrtovanja in urejanja prostora, zaradi česar je pomembno, da se s področjem opolnomoči tudi slovenska upravna lokalna raven. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Cilj strokovne ekskurzije je opolnomočiti odločevalce in strokovni kader slovenskih občinskih uprav na področju strateškega načrtovanja in operativnega delovanja na področju zelene in modre infrastrukture s teoretičnimi in praktičnimi primeri iz drugega največjega avstrijskega mesta Gradec, ki je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Štajerske ob reki Muri.

Dodatno bodo udeleženci s pomočjo razprave lahko prepoznali bistvene razlike Avstrijo in Slovenijo, s katerimi se v sklopu urbanega razvoja pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti vse bolj uporabljata / uvajata zelena in modra infrastruktura z vključenimi na naravi temelječimi rešitvami. Z uporabo tovrstnih rešitev se imajo mesta priložnost prilagajati na pričakovane učinke podnebnih sprememb in uvajati principe krožnega gospodarstva.

D N E V N I R E D

Sprejem v mestni hiši Gradec / Uradna dobrodošlica
Predstavitev občinskih strategij na naravi temelječih rešitev in vidikov upravljanja kot dela celostnih strategij urbanega razvoja
Strategija Oddelka za zelena urbana območja in vodna telesa “Zelena in modra infrastruktura”
Strategija prilagajanja podnebnim spremembam
Strategija zelenega omrežja Gradec
Obisk Info točke mestnega parka
Ogled dobre prakse (Izberete 1/3 možnosti že pri sami prijavi, saj bodo ogledi potekali istočasno!)

A- Obisk dobre prakse zelene infrastrukture (Reininghaus)
B- Obisk dobre prakse modre infrastrukture (Augarten, Murpromenade, Stadtbootshaus)
C- Obisk dobre prakse – novi reciklažni center v Gradcu (Puchstrasse, Holding Graz Abfall)
Strokovno ekskurzijo bo z znanjem in izkušnjami podprlo več avstrijskih in slovenskih strokovnjakov s področja urejanja prostora, samo ekskurzijo na poti in na sami lokaciji pa bo povezoval Aleksander Saša Ostan.

URADNO VABILO Z DODATNIMI INFORMACIJAMI