Webinar za zagovorništvo – Temelji pravne ureditve varstva okolja in urejanja prostora

0
73

Zagovorništvo je abstrakten pojem, a ga dejansko opravljamo vsak dan. Ko imamo v okviru delovanja svoje organizacije idejo, ki jo želimo uresničiti ali zaznamo problem, ki ga je potrebno razrešiti, pravzaprav začnemo z zagovorniškimi koraki. Bodisi ozaveščamo javnost o problemu, seznanimo s tematiko medije ali naslovimo pobude na odločevalce. Prav slednje pogosto izvajamo s ciljem spremembe predpisov ali njihovega izvajanja, kar nevladnim organizacijam večkrat povzroča preglavice, saj je področje urejanja prostora in varstva okolja obširno in kompleksno urejeno.

Zato bomo v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor, na podlagi želja, ki so jih izrazile članice izvedli serijo webinarjev, skozi katere se boste seznanili s in obnovili znanje glede pravne ureditve, postopkov sprejemanja in spreminjanja predpisov in pravicami sodelovanja javnosti in nevladnih organizacij pri tem.

Prvi webinar bo na temo temeljne pravne ureditve varstva okolja in urejanja prostora. Predstavljen bo temeljeni okvir urejanja prostora in prostorskega načrtovanja, ki je proces usklajevanja različnih interesov, med njimi tudi interesa varovanja okolja in ohranjanja narave ter varstva kulturne dediščine. Gre za tisto najnujnejše, kar je dobro vedno vedeti in ostaja približno enako ne glede na predpise v spreminjanju (npr. tudi kje iskati predpise, kako spremljati pripravo predpisa, kje najdemo direktive, …). Odgovore na konkretna vprašanja za posamezne primere pa[N1]  vedno lahko dobite  v Zeleni svetovalnici.

Kdaj? 1. april 2021 od 14.30 do 16. ure

PRIJAVA

Webinar bo izvedla mag. Senka Šifkovič Vrbica,  univ. dipl. pravnica


Webinar je namenjen članicam Mreže za prostor in drugim nevladnim organizacijam, ki se srečujejo s problematiko urejanja prostora in varstva okolja.  Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Vsebina na strani Webinar za zagovorništvo – Temelji pravne ureditve varstva okolja in urejanja prostora se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI