Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini

0
275

IPoP bo izbrani občini pomagal pri izvedbi Odprte ulice

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti Odprto ulico – ukrep za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, ki omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinami ter nasveti pri izvedbi Odprte ulice in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, …).

V septembru 2020 smo v Škofji Loki odprli Šolsko ulico.

Kaj je odprta ulica?

Odprta ulica je ulica, ki je odprta za pešce in kolesarje ter omejujoča za avtomobile. To pomeni, da je na ulici več prostora za pešce in kolesarje. S tem postane ulica prijetna za hojo, kolesarjenje, program in doživetja. Pomembno je, da ne gre za enkratno odprtje, ampak ukrep, ki se večkrat ponovi na isti ulici.

Video utrinke Odprte ulice v Škofji Loki poglejte tukaj.

Odprta ulica je primerna predvsem za tiste občine, ki želijo preizkusiti drugačno prometno ureditev na ulici, z namenom dolgoročne spremembe za zagotavljanje ugodnejših pogojev za hojo in kolesarjenje. 

Z izbrano občino bomo skozi sodelovanje skupaj oblikovali in izvedli Odprto ulico, ki zajema kombinacijo začasnih ukrepov za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, s poudarkom na ustrezni in izdatni komunikaciji. Med ukrepe, ki sestavljajo Odprto ulico, štejemo:

  • Začasni kolesarski pasovi in površine za pešce;
  • Uvedba skupnega prometnega prostora ali območja umirjenega prometa;
  • Omejitev avtomobilskega prometa v popoldanskem času (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov);
  • Omejitev avtomobilskega prometa ob vikendih, ob dela prostih dnevih, namesto odpadlih rekreacijskih prireditev na prostem (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov);
  • Omejitev hitrosti avtomobilov za večjo varnost pešcev in kolesarjev;
  • Omejitev parkiranja in izraba parkirnih površin za druge namene.

Stroške materialov in aktivnosti, opisanih v zgornjih točkah bo prevzel IPoP. Višina stroškov, ki jih IPoP lahko financira v okviru tega povabila je omejena na 10.000 € z vključenim DDV.

Od izbrane občine pričakujemo sodelovanje (odločevalcev in zaposlenih), zavzetost in sodoben pristop k razvoju občine in urejanju prometa.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 29. 1. 2021 na naslov ipop@ipop.si.

Preberite besedilo razpisa tukaj..

Prenesite prijavnico tukaj..

Pri odločitvi, ali bi želeli v vaši občini Odprto ulico vam lahko pomaga priročnik Odprta ulica – Kako odpreti ulico za ljudi. V priročniku so pojasnjeni vsi koraki odpiranja ulice, ter s tem povezano delo in koristi.

 

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. IPoP – Inštitut za politike prostora si v primeru sprememb glede sofinanciranja iz sredstev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pridržuje pravico, da aktivnosti predvidene v vabilu deloma ali v celoti ne izvede.

 

The post Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI