[Vabilo] Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta

Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta Primeri iz Krškega, Kočevja, Bleda, Ajdovščine in Maribora

30. maj 2023, 9.30–14.00
Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško

Pomen zelenih površin in dreves v urbanem okolju pod vplivom podnebnih sprememb hitro raste. Danes prevladuje mnenje, da je narava ključni zaveznik naselij v boju proti podnebnim spremembam, saj uravnava podnebje v naseljih. Obenem zelene površine pomembno prispevajo k javnemu zdravju in dobremu počutju, h kakovosti bivanja in varstvu okolja, k biotski pestrosti in doživljanju narave, k družbeni povezanosti in vključenosti, h kakovosti in prepoznavnosti grajenega okolja, k vrednosti nepremičnin in razvojni privlačnosti krajev. Na naravi osnovane ureditve, ki upoštevajo ekosistemske funkcije zelenih površin, naj bi najbolj učinkovito blažile negativne vplive podnebnih sprememb na urbano okolje in človeka, zato se morajo naselja v prihodnosti usmeriti v strateško varovanje in razvoj zelenih površin ter tudi v krepitev njihovih funkcij s celovitim načrtovanjem in upravljanjem. Na pomenu pridobivajo tako prostorsko načrtovanje in projektiranje kot upravljanje javnih in tudi zasebnih zelenih in ozelenjenih površin. Soočene s temi zahtevnimi nalogami si občine lahko veliko pomagajo z izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Na dogodku bomo izvedeli, zakaj in kako Tanja Štajdohar s kolegi v Kočevju širi strokovne ukrepe upravljanja z javnimi zelenimi površinami in drevesi tudi na površine in drevesa v zasebni lasti. Spoznali bomo gradnike dobre prakse urejanja javnih zelenih površin na Bledu in dr. Jana Bizjaka iz komunalnega podjetja Infrastruktura Bled, ki jih razvija in uvaja. Predstavnik/ca Iniciative mestni zbor v Mariboru nam bo predstavil/a,  kako iniciativa razvija in uresničuje inovativne primere ozelenjevanja. Slišali bomo, kako je k ambicioznemu ozelenjevanju s pomočjo velikodušne donacije pristopila občina Ajdovščina. Razpravo bomo povezali še s sprehodom skozi javni odprti prostor in s pogovorom o urejanju javnih in drugih zelenih površin in dreves v občini Krško.

Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate prakse ozelenjevanja urbanega okolja in urejanja zelenih površin iz prve roke, da pridobite uvid v poglede različnih akterjev in z njimi izmenjate mnenja in izkušnje ter spletete dolgoročna zavezništva za prenos dobrih praks v svoje okolje in prakso.

Vabljeni predstavniki občin, upravljalci zelenih površin, izvajalci gospodarskih služb varstva okolja, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za ozelenjevanje mest, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se najpozneje do 26. maja 2023 prijavite.