[URBACT] Razpis za dobre prakse je odprt!

S tem razpisom, ki bo trajal od 15. aprila do 30. junija 2024, program URBACT išče obstoječe lokalne prakse, ki so učinkovite, participativne, celostne, relevantne na ravni EU in prenosljive v druga evropska mesta.
 

Na razpis za dobre prakse se lahko prijavijo mesta iz 27 držav članic Evropske unije, partnerskih držav (Norveška, Švica), mesta iz držav, ki sodelujejo prek instrumenta za predpristopno pomoč EU (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija), ter iz Ukrajine in Moldavije. Cilj tega razpisa je zagotoviti vseevropsko prepoznavnost učinkovitih lokalnih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja ter ponuditi navdih in možnosti prenosa drugim evropskim mestom.

Mesta, ki bodo za svojo prakso prejela oznako URBACT dobra praksa, bodo deležna različnih ukrepov za prepoznavnost in promocijo, eden od vrhuncev pa bo URBACT Festival mest od 8. do 10. aprila 2025 v Vroclavu na Poljskem. Nagrajena mesta bodo imela tudi možnost, da kot vodilni partner kandidirajo na razpisu za prenosne mreže spomladi 2025.

Podrobne informacije o tem, kdo se lahko prijavi, in o postopku prijave so na voljo v razpisni dokumentaciji. Sekretariat URBACT in nacionalne točke URBACT organizirajo vrsto informativnih sestankov prek spleta in v živo po vsej Evropi, kjer bo mogoče dobiti informacije o razpisu in odgovore na morebitna vprašanja.

Spletni info dan v slovenščini bo 10. maja 2024 ob 10. uri. Prijava

Več informacij o razpisu najdete tukaj na spletni strani URBACT, spodaj pa si oglejte povzetek!