UPRAVLJANJE SUBJEKTOV JAVNEGA INTERESA

0
112

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje na temo UPRAVLJANJE SUBJEKTOV JAVNEGA INTERESA, ki bo v torek, 23. 3. 2021 ob 10.00preko spletne platforme ZOOM. 

Gospodarske družbe, zavezane k obvezni reviziji, v katerih imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež ter tudi druge pravne osebe, zavezane k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom, so postale s 1. januarjem lani (oziroma z začetkom poslovnega leta) t. i. subjekti javnega interesa. Razširjeno opredelitev subjektov javnega interesa, ki jo je uvedla sprememba Zakona o revidiranju v decembru 2018, je februarja letos potrdil spremenjen Zakon o gospodarskih družbah.

Zato je izredno pomembno, da občine poznate zahteve, da v vlogi skupščin sprejmete potrebne sklepe in da člani nadzornih svetov, ki jih imenujete, izpolnjujejo tudi dodatne naloge, ki jih subjektom javnega interesa nalaga Uredba (EU) št. 537/2014 v povezavi z izborom revizorja in spremljanjem njegove neodvisnosti in kakovosti delovanja.

Zato smo za vas pripravili izobraževanje, ki bo obsegalo:

 • zahteve za subjekte javnega interesa (SJI),
 • posebnosti v družbah z omejeno odgovornostjo,
 • odgovornosti članov poslovodstev, nadzornih svetov in revizijskih komisij,
 • pristojnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem,
 • sklepi skupščin,
 • delovanje nadzornih svetov in imenovanje revizijskih komisij,
 • delovanje revizijskih komisij:
  • zakonsko predpisane naloge,
  • posebnosti glede na Uredbo,
  • druge naloge na podlagi aktov o ustanovitvi in sklepov nadzornih svetov.
 • vprašanja in odgovori

Izobraževanje bo obsegalo 4 pedagoške ure, z začetkom ob 10.00, premorom med 11.30 in 11.45 in bo trajalo do 13.15.

Komu je izobraževanje namenjeno:

Seminar je namenjen predstavnikom občin, ki so udeleženi pri upravljanju gospodarskih družb v njihovi večinski lasti, članom nadzornih svetov in članom revizijskih komisij ter vsem, ki pripravljate ustrezne občinske akte.

Izvajalka:

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka in državna revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in revidiranjem poslovanja, od leta 2008 na samostojni poti, pred tem pa je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju poslov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, s predavanji in strokovnimi članki.

Vabilo za tiskanje

Vsebina na strani UPRAVLJANJE SUBJEKTOV JAVNEGA INTERESA se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here