Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI

0
31

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v državni upravi in organih lokalne skupnosti, ki so uredniki portala OPSI, pooblaščenci za dostop do informacij javnega značaja, zaposleni v pravnih službah, informatiki in drugi, ki upravljajo s podatki pri organu.

Usposabljanje poteka na daljavo.

Cilj:

 • poznati glavna načela, ki urejajo upravljanje s podatki v javnem sektorju;
 • poznati temeljne vidike povezane z odprtimi podatki javnega sektorja;
 • prepoznati, kako lahko pro-aktivno pristopijo k odpiranju podatkov javnega sektorja;
 • poznati funkcionalnosti portala OPSI in postopek objave podatkov na portalu OPSI;
 • poznati raznovrstne načine ponovne uporabe podatkov.


Vsebina:

 • kaj je podatkovna zbirka, metapodatki, kaj so odprti podatki;
 • kaj je »dostop« do podatkov, do informacij javnega značaja in kaj »ponovna uporaba« podatkov (primeri enega in drugega);
 • primeri podatkovnih zbirk;
 • katalog podatkovnih zbirk podatkov javnega sektorja (pomen na ravni države);
 • metapodatki o podatkovnih zbirkah;
 • javna dostopnost podatkov;
 • na kakšen način se lotiti odpiranja podatkov (načrt odpiranja podatkov);
 • obdelava konkretnega primera »odpiranja« določene podatkovne zbirke preko portala OPSI;
 • predstavitev nacionalnega portala odprtih podatkov – portal OPSI;
 • delo urednika portala OPSI;
 • predstavitev primerov ponovne uporabe odprtih podatkov (aplikacije, vizualizacije).

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

Izvajalci

Matevž Caserman

 

Mag. Aleš Veršič

 

Prijavite se!     

 

Vsebina na strani Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here