Tretji seminar o trajnostnem urejanju prostora

0
265

Trajnostno upravljanje z vodo v
urbanem
prostoru

Marca smo otvorili serijo seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, s katero želimo predstaviti povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih povezati z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Na prvem seminarju je bila z nami Maja Simoneti iz IPoP – Inštituta za politike prostora, ki nas je popeljala skoti koncept trajnostnega urejanja prostora, na drugem seminarju pa smo se z dr. Petro Vertelj Nared poglobili v varstvo okolja in prostorsko načrtovanje.

Na tretjem seminarju se bomo posvetili trajnostnemu upravljanju z vodami v urbanem prostoru. Okoljska in podnebna kriza od nas terjata drugačno obravnavo naravnih virov, takšno ki bo sledilo naravnim krogotokom snovi. Spoznali bomo kako lahko v mestih z uporabo razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja padavinskih voda ponovno vzpostavimo (lokalni) naravni vodni krog in zmanjšamo njeno odvajanje v kanalizacijski sistem. Tovrstni pristop mora biti podprt s trajnostnim načrtovanjem prostora, zato si bomo podrobneje pogledali njuno soodvisnost.

Z nami bo asist. Matej Radinja, mag. inž. ok. gradb., mladi raziskovalec na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, UL FGG. Njegovo dosedanje raziskovalno delo obsega področje vpeljave večnamenske modre-zelene infrastrukture v sisteme urbane odvodnje, njeno modeliranje in načrtovanje. V okviru doktorske disertacije pa raziskuje napredne metode modeliranja urbane odvodnje in večkriterijsko vrednotenje ukrepov za obvladovanje padavinskih voda.

Kdaj: torek, 11. maja 2021 ob 15.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Predstavniki nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi. 

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembeZa mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Vsebina na strani Tretji seminar o trajnostnem urejanju prostora se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI