Trajnostna urbana regeneracija

0
2345

Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) je sklop usklajenih dejavnosti, ki na izbranem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. Prednost takšnega pristopa je, da posamičnih okoljskih izzivov v mestih ne obravnava ločeno, ampak preko osredotočanjana prostor in ljudi, ki ga uporabljajo in z njim upravljajo, odgovarja na več okoljskih izzivov hkrati.

Preprosto povedano to pomeni, da izvajalci pri prenovi sodelujejo s prebivalci in drugimi uporabniki prostora in pri delu upoštevajo njihove želje in potrebe. Po drugi strani pa izvajalci pazijo, da bo prostor po prenovi bolj prijazen okolju. To lahko dosežejo npr. tako, da omejijo avtomobilski promet, izboljšajo javne prostore in zelene površine ali bolje izrabijo prazne zgradbe. Takšen način izvajanja prenove je pogosto mogoč le, če se mestna uprava zaveda pomena, ki ga imajo prebivalci za trajnostni razvoj mesta. Občina bo s sodelovanjem v projektu pridobila en izveden pilotni projekt trajnostne urbane regeneracije, pomoč pri projektnem povezovanju mestnih oddelkov in izobraževanje mestne uprave, pomoč pri vključevanju prebivalcev v procese odločanja in akcijski načrt dolgoročne podpore in komunikacije s prebivalci.

Več o projektu

Vsebina na strani Trajnostna urbana regeneracija se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI