Territorial Strategies supported by EU territorial tools

0
467

Inštitut za politike prostora v sodelovanju z European Policies Research Centre (University of Strathclyde, Glasgow) izvaja študijo »Territorial Strategies supported by EU territorial tools (sustainable urban development under Art. 7 ERDF, ITI and CLLD when related to SUD)«, katere naročnik je Evropska komisija. V ta namen analiziramo pripravo, upravljanje, izvajanje, spremljanje, evalvacijo in vsebino trajnostnih urbanih strategij v povezavi z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb ter identificiramo primere dobrih praks v Sloveniji.

Vsebina na strani Territorial Strategies supported by EU territorial tools se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI