Spremenjen program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe pomembno spreminja ukrepe in številke

0
109

Pred slabim letom je bil sprejet Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, s katerim so bili je bil sprejet program porabe sredstev tega sklada in začrtani ukrepi, ki se bodo financirali iz sredstev Podnebnega sklada v tem obdobju. Po slabem letu je v javni razpravi nov predlog programa za obdobje do leta 2023. Ker gre po mnenju predlagatelja očitno za »manjše« razlike glede na veljavni program, je odlok dan v javno razpravo le za dobrih 14 dni.

Med »manjšimi« spremembami lahko najdemo,
da se sredstva za »izgradnjo dela ureditev HE Mokrice« iz predvidenih 15 mio
EUR v letih 2021, 2022 in 2023 zvišujejo na 36 mio EUR (5 000, 15 000, 16 000),
kar predstavlja tretjo največjo postavko porabe sklada (predvidoma bi HE
Mokrice po izgradnji prispevala v sistem 1% električne energije!). Prvi
podnebni ukrep, sodeč po namenskih sredstvih, je obnova za odpravo posledic
naravnih nesreč, ki je uvrščena v poglavje o ukrepih prilagajanja. V veljavnem
odloku je temu namenjenih 8 mio EUR, v novem predlogu pa kar 60 mio EUR (za vse
ostale ukrepe prilagajanja bo šlo skupaj dobrih 5 mio EUR). Tretji ukrep je po
»vrednosti« sredstev zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami (45 mio EUR).

Nevladne organizacije, ki so že leta prve
pri ozaveščanju o podnebnih spremembah in kreiranju potrebnih sprememb vzorcev
potrošnje in navad, pa bodo svoje delo lahko nadaljevale pretežno na
prostovoljni osnovi, saj se z veljavnim odlokom za njih predvidena sredstva
krčijo za 60%. Ohranja pa se podpora mrežam NVO na področju varstva okolja in
urejanja prostora.

Med novimi ukrepi, ki naj bi se
financirali iz programa pozornost vzbudi predvsem nakup novih okolju prijaznih
tovornih vozil. V letošnjem letu je previden nakup za 10 mio EUR električnih
tovornjakov, za katere sicer še nimamo polnilne infrastrukture, ki je je
investicijsko gledano lahko sama po sebi pomemben dodaten zalogaj. Žal je iz obrazložitve predlogov novih ukrepov, ki je objavljena na
E-demokraciji, pravno obrazložitev tega ukrepa izpadla.

Sklad za podnebne spremembe je ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja kot poseben proračunski sklad, iz katerega se financirajo ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki jih določa zakon. Poleg tega bi moral program porabe sredstev s svojimi ukrepi stati ob boku Nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu do 2030. Zaenkrat sledenje njegovemu načrtovanemu denarnemu toku kaže, da naj bi bile naslednja tri leta v ospredju sanacija naravnih nesreč (ki so posledica podnebnih sprememb), zamenjava kurilnih naprav in ureditve za HE Mokrice.

Pripravila Senka Šifkovič Vrbica, IPoP – Inštitut za politike prostora.


Foto: Christopher Ivanov na Unsplash

Vsebina na strani Spremenjen program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe pomembno spreminja ukrepe in številke se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI