Sprejeta Nova urbana agenda za trajnosten razvoj mest in naselij za vse

0
574

Ljubljana, 21. oktober 2016 – V Quitu, v Ekvadorju, se je včeraj zaključila konferenca Združenih narodov (ZN) o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III. Eden glavnih ciljev konference je bil tudi sprejetje dokumenta Nova urbana agenda (New Urban Agenda, tudi t.i. Deklaracija iz Quita – Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All). Nova urbana agenda je bila sprejeta in predstavlja skupno vizijo držav članic ZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. To je akcijsko usmerjen dokument, ki opredeljuje skupna merila za doseganje trajnostnega urbanega razvoja ter spodbuja ponovni razmislek o tem kako načrtujemo, razvijamo, gradimo in upravljamo mesta ter kako v njih živimo. Nova urbana agenda ponuja možnost, da se poveča vloga mest pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, in sicer v vse bolj urbaniziranem svetu.

V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, v njih je zgoščena večina gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij ter na drugi strani tudi okoljskih in socialnih problemov. Revščina, povečevanje neenakosti, degradacija okolja, socialna in ekonomska izključenost ter prostorska segregacija so dejanski problemi današnjih mest in sodijo med glavne ovire pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja po svetu. Zato je za trajnostni razvoj treba izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja urbanizacija kot gonilna sila in vir razvoja. Nova urbana agenda podpira sodelovanja na področju urbanega razvoja med zainteresiranim stranmi in mestnimi akterji na vseh ravneh upravljanja kot tudi z zasebnim sektorjem. S tem želi agenda pripomoči k odpravi revščine in lakote, zmanjšanju neenakosti. Spodbudit želi tudi trajno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, doseči enakopravnost spolov, prispevati k okrepitvi vloge žensk, izboljšavi zdravja in blagostanja ljudi ter pripomoči k odpornosti in varovanju okolja. Nova urbana agenda se navezuje in prispeva tudi k izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in prispeva k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

Sprejetje Nove urbane agende je prostovoljno in držav članic ali mestnih oblasti ne zavezuje k izvajanju specifičnih ciljev. S podpisom deklaracije se države članice ZN zavežejo da bodo v naslednjih 20 letih delovale tako, da bodo izboljšale vse vidike urbanega življenja. Izvajanje agende je izpostavljeno kot ključni inštrument za doseganje trajnostnega urbanega razvoja za državne, regionalne in lokalne oblasti. Priložnosti, ki jih ponuja trajnostni urbani razvoj, bi bilo moč doseči z izvajanjem zavez, opredeljenih v agendi. To so zaveze za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja, ki je vključujoč in prispeva k odpravi revščine; zaveze za podporo vključujoči in trajnostni gospodarski rasti ter zaveze za podporo okoljsko vzdržnemu in odpornemu urbanemu razvoju. Za učinkovito izvajanje teh zavez agenda predvideva osnovanje primernega političnega okvira na državni, regionalni in lokalni ravni, ki vključuje participativno načrtovanje in upravljanje prostorskega razvoja mest. V Novi urbani agendi so predlagani različni načini, kako zagotoviti primerno okolje za izvajanje zavez (npr. preko mednarodnega sodelovanja, večanja zmožnosti lokalnih oblasti, prek izmenjave znanj med oblastmi na vseh ravneh, prek finančnih inštrumentov).

Na konferenci Habitat III je sodelovala tudi slovenska delegacija. Veleposlanik RS v Brasilii (Brazilija), Alain Brian Bergant je v sredo, 19. 10. 2016,  na 5. plenarnem srečanju konference podal izjavo, v kateri je predstavil prednostne naloge in aktivnosti Slovenije za doseganje trajnostnega urbanega razvoja in dostopnosti do stanovanj. Pred globalnim forumom je izpostavil dobro prakso Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, in njenih dosežkov na področju kakovostnega bivalnega in delovnega okolja. Podal je tudi skupno izjavo držav članic Mreže za človekovo varnost, ki ji trenutno predseduje Slovenija.

Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III
Nova urbana agenda (v angleščini)
Posnetek izjave veleposlanika RS (v angleščini)

Poobjava po: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7154/

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here