Solkanska Šolska ulica septembra samo za šolarje

0
229

IPoP je k sodelovanju povabil občine, ki so želele z novim šolskim letom preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Ukrep prinaša novost, in sicer omejevanje motornega prometa v času jutranje konice (npr. eno uro pred začetkom pouka) in lahko tudi v času popoldanske konice na cesti v neposredni okolici šole. S svojo prijavo nas je prepričala Mestna občina Nova Gorica, s katero bomo sodelovali pri uvajanju šolske ulice v Solkanu, pred tamkajšnjo osnovno šolo. 

Parkirišča namesto dvorišča

Osnovna šola Solkan se nahaja na Šolski ulici, med nepreglednima in nevarnima križiščema z ulico Milojka Štrukelj in z ulico Zagrad. Na Šolski in okoliških ulicah je pomanjkljiva varna infrastruktura za šolsko pot. Te ulice so tudi precej prometno obremenjene ravno v konicah začetka pouka.

Otroke, ki jih starši pripeljejo, lahko odložijo na tamkajšnji avtobusni postaji, od koder se nato sprehodijo po šolskem dvorišču do šole, vendar pa je večina dvorišča namenjena parkiranju zaposlenih na šoli.  Pogosta praksa staršev je tudi, da v času začetka in konca pouka šolarje pripeljejo do vrat šole, kar dodatno vpliva na varnost in preglednost v neposredni bližini šole. Ob osnovni šoli se nahaja tudi vrtec. 

Raziskava ob pripravi mobilnostnega načrta OŠ Solkan je pokazala, da je v šolo prihajalo približno 40 % otrok z avtomobilom, kljub temu da je 64 % šolarjev živelo v oddaljenosti do 2 km. To je razdalja, ki jo lahko vsakdo opravi aktivno. Drugim otrokom, ki živijo bolj oddaljeno je na voljo šolski avtobus. 

Otroci želijo v šolo aktivno

Odlaganje otrok v neposredni okolici šole vpliva na stanje okolja, na zdravje otrok in njihovo dobro počutje. Jutranja vožnja prikrajša otroke za koristno telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Tudi otroci bi raje prišli v šolo s kolesom, peš ali s skirojem, kažejo ankete, kar je všeč tudi njihovim učiteljem. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem, so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu. Naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki. 

Kaj je šolska ulica?

Ukrep šolska ulica vključuje aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se onemogoči dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in samostojen dostop do šole. 

Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora za otroke v okolici šole. Namen šolske ulice je izboljšati varnost za otroke, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem. Cilj je tudi omejiti promet v okolici šole in tako zmanjšati hrup ter onesnaženost. Šolska ulica se izvaja vsaj en teden oziroma pet dni, kar staršem in otrokom omogoča, da se na ukrep navadijo.

Osnovna šola, občina in krajevna skupnost spodbujajo aktivno pot v šolo

Prijavo sta pripravili Osnovna šola Solkan in Mestna občina Nova Gorica, s podporo krajevne skupnosti Solkan. Skupaj si prizadevajo za spodbujanje aktivnih prihodov otrok v šolo. IPoP – Inštitut za politike prostora jih bo podprl pri njihovih prizadevanjih s strokovno podporo in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo ukrepa.

Začetek šolskega leta je najprimernejši čas za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je tudi velik delež medijskega prostora namenjen poročanju o tej temi, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja večji. Solkansko Šolsko ulico bo tako septembra napolnil sproščen smeh šolarjev, kolesarjev in pešcev. Zmanjšal se bo hrup avtomobilov in sivi oblak izpustov. Šolska ulica bo varna in šolarji se bodo po novem lahko sami ali v družbi prijateljev v šolo na varen način. 

Avtorica naslovne fotografije: Nataša Rijavec, MO Nova Gorica

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

The post Solkanska Šolska ulica septembra samo za šolarje appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Solkanska Šolska ulica septembra samo za šolarje se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI