Sodelovanje NVO s področja urejanja prostora v Prostorskem svetu

0
619

Prostorski svet bo nov organ, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor ustanovilo na podlagi novega Zakona o urejanju prostora. Vanj bodo enega predstavnika imenovale tudi nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora. To je še en argument več, da NVO, ki izpolnjujejo pogoje, čim prej pridobijo status delovanja v javnem interesu. Pri tem lahko vsem zainteresiranim organizacijam v Mreži za prostor ponudimo pomoč.

Prostorski svet je eno izmed novih teles, ki jih predvideva novi ZUreP-2 (41. člen), ki bo strokovno-posvetovalni organ, ki bo nudil strokovno podpro delovanju Ministrstva za okolje in prostor in Komisiji vlade za prostorski razvoj (38. člen). Slednja bo kot delovno telo vlade na medresorski ravni zagotavljala usklajenost in upoštevanje ciljev urejanja prostora in Strategije prostorskega razvoja Slovenije, med drugim tudi podala mnenja vladi v postopku prevlade javne koristi (v primeru kolizije različnih javnih interesov v postopku prostorskega načrtovanja).

Člane Prostorskega sveta bo imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor. Izmed 14 članov bodo enega predlagale tudi nevladne organizacije, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora. Doslej so tak status pridobile tri organizacije.

Glede na to, da še niso sprejeti vsi podzakonski akti Zakona o urejanja prostor in Gradbenega zakona lahko pričakujemo, da bosta Komisija vlade za prostorski razvoj in Prostorski  svet ustanovljena v jeseni. Zato je zdaj skrajni čas, da se sprožijo postopki pridobivanja statusa v javnem interesu za NVO s področja prostora.

Osnovne informacije o pridobivanju statusa je Mreža za prostor že objavila, vse zainteresirane organizacije pa se za konkretnejšo brezplačno pomoč in navodila lahko obrnejo na Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (pic@pic.si).

Pripravila: Senka Šifkovič Vrbica

Vsebina na strani Sodelovanje NVO s področja urejanja prostora v Prostorskem svetu se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI