SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost

0
139

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.
 • Zasnova metodologije in izdelava trajnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih.
 • Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo v LUR z dinamičnimi skupinskimi prevozi.
 • Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner)
 • Institut Jožef Stefan
 • Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z
 • GoOpti d.o.o.
 • IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
 • Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

Trajanje: 05/22 – 04/24

Projekt se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021, pod programsko prioriteto: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

 

 

 

 

Več o projektu

Photo: Goran Jakovac

The post SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI