Razprava o kakovostni obravnavi drevnine v občinah

0
105

V ponedeljek, 31. 1.2022 je potekalo 24. srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člani so fokus srečanja namenili ohranjanju in vzdrževanju zelenih površin in elementov. Spregovorili so možnostih uvajanja sečnih dovoljenj ter globah, ki so jih v nekaterih občinah že podelili zaradi neustrezne obravnave drevnine (npr. obglavljanja dreves). Med razpravo je bila izpostavljena tudi ustreznost vzdrževanja avtohtonih (samoniklih) drevesnih in grmovnih vrst, značilnih za Slovenijo (npr. kostanj, lipa, ostrolistni javor…). Pri sprejemanju odločitev s področja urejanja prostora so tako poudarili smiselnost rednega sodelovanja občin z arboristi.

Ob koncu razprave so izpostavili še ključno dejstvo in sicer, da si na občinski ravni želijo več interdisciplinarne obravnave dreves. Uspešen in celosten pristop bi vsaki občini omogočal, da ohrani več dreves, z vsemi funkcijami, ki so mnogokrat spregledane v družbi, prostoru in času, v katerem živimo.

Vsebina na strani Razprava o kakovostni obravnavi drevnine v občinah se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI