ESPON2030 – novi razpisi za izvedbo raziskav

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON  podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz prostora Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpis za izvedbo raziskave: »ESPON – pregled izvajanja Teritorialne agende 2030«, (ESPON Stocktaking Review of the Territorial Agenda 2030)

Namen tega razpisa je skleniti pogodbo s ponudnikom storitev za zagotavljanje strokovne podpore EZTS ESPON (in Interact) pri izvajanju pregleda stanja v okviru Teritorialne agende 2030.

Rok za prijavo na razpis je 29. september 2023. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil:

https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/528120

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-stocktaking-review-territorial-agenda-2030

 

Razpis za izvedbo raziskave: »Uvajanje politik za prehod na čisto energijo v prakso v srednji Evropi (CleanEnergy4CE)«, (Putting clean energy transition policies into practice in central Europe)

Namen razpisa je izvedba raziskave o izvajanju politik prehoda na čisto energijo v praksi. Pričakuje se, da bo raziskava opredelila priložnosti in izzive za vzpostavitev politik energetskega prehoda na območju srednje Evrope.

Rok za prijavo na razpis je 13. oktober 2023. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil:

https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/528118

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/putting-clean-energy-transition-policies-practice-central-europe

Razpis za izvedbo ciljne raziskave: Prehodna območja v alpski regiji (InTerAlp), (Interface Territories across the Alpine region)

Cilja raziskava se geografsko osredotoča na medsebojno povezanost in soodvisnost notranjih – goratih alpskih območij in predalpskih metropolitanskim območji, ki jih obkrožajo Projekt bo preučil medsebojne povezave in tokove med temi n območji, njihove izzive in upravljavske rešitve.

Rok za prijavo na razpis je 16 oktober 2023. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil:

Portail des marchés publics du Grand-Duché de Luxembourg – Marchés – 2301590 (etat.lu)

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/interface-territories-across-alpine-region-interalp

 

Razpis za izvedbo ciljne raziskave: »Inovativno načrtovanje v družbah, ki se krčijo (RURALPLAN)« , (Innovative planning in shrinking societies)

Ciljna analize naslavlja problematiko strateškega načrtovanju na podeželskih območjih, ki se soočajo z zmanjševanjem števila prebivalcev. Raziskava se bo osredotočila na območja na Norveškem, na Švedskem in v Švici. V okviru te raziskave si ESPON prizadeva dobiti odgovor na vprašanje – kako naj se strateško načrtovanje na podeželju odzove  na večplastne pojave krčenja.

Rok za prijavo na razpis je 13. oktober 2023. Razpis je objavljen na luksemburškem nacionalnem portalu javnih naročil.

https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/528125

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani ESPON.

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/innovative-planning-shrinking-societies-ruralplan

 

Foto: 맥심 na Unsplash