Prvi seminar o trajnostnem urejanju prostora

0
59

Trajnostni razvoj, urejanje prostora in podnebne spremembe

Po podnebnemu izobraževanju Mreže za prostor nadaljujemo s seminarji o trajnostnem urejanju prostora, kjer bomo v osmih delih skušali predstaviti povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem prostora ter jih povezati z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Sledili bomo vplivu koncepta trajnostnega razvoja in novostim, ki jih prinaša v urejanje prostora in se spraševali, kako nas naslavljajo, koga se tičejo ter kako se že udejanjajo v praksi. Zanimali nas bodo primeri dobrih praks in izzivi, ki nas čakajo ter odziv publike. Dotaknili se bomo novih konceptov, principov in rešitev na področju varstva okolja, stanovanja, mobilnosti, javnega prostora, zdravja, zelenih površin, vode in hrane.  

Na prvem seminarskem srečanju se bomo posvetili razvoju koncepta trajnostnega ali tudi vzdržnega razvoja. Skušali bomo razumeti kdaj, v kakšnih družbenih in okoljskih razmerah se koncept trajnostnega razvoja pojavi in katere so njegove bistvene značilnosti ter kaj to pomeni za urejanje prostora. Zanimalo nas bo, kako se koncept razvija in udejanja, zakaj je pomembno globalno prizadevanje za trajnostni razvoj, kdo je odgovoren za trajnostni razvoj ter kdaj ali kako je lahko urejanje prostora trajnostno, katere so prelomnice v razvoju koncepta in seveda, kaj ima trajnostni razvoj skupnega s podnebnimi spremembami.

Predavanje bo izvedla Maja Simoneti iz IPoP – Inštituta za politike prostora. Po predavanju bo dovolj časa za vprašanja in razpravo.

Kdaj: torek, 23. 3. 2021 ob 15.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vsebina na strani Prvi seminar o trajnostnem urejanju prostora se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI