Program ESPON – Povabilo k pripravi predlogov ciljnih raziskav

0
884

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) že od leta 2000 neprekinjeno pripravlja različne prostorske analize ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav. Osnovni namen programa je zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik in vzpostavitvi evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja.

Program ESPON omogoča tudi izvedbo raziskav na pobudo deležnikov – različnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih akterjev, evropskih programov in združenj. Ti  za reševanje skupnih razvojnih izzivov in doseganje skupnih razvojnih ciljev potrebujejo kakovostne podatke in prostorske informacije, orodja ali priporočila za razvoj politik, ki so  prilagojene njihovim specifičnim izzivom in teritorialnem kontekstu.

Deležniki lahko svoje predloge za ciljne raziskave predlagajo kadarkoli. Predlagani projekti morajo z uporabo ESPONovih podatkov in znanj, prispevati k pripravi na znanju temelječih razvojnih odločitev pri pripravi politik ali strategij. Rezultati predlaganih projektov morajo izkazati uporabno vrednost tudi v širšem evropskem kontekstu in izkazati možnost njihovega prenosa k drugim deležnikom. Izbrane projektne predloge bo program ESPON financiral v celoti, za njihovo uresničitev pa bodo angažirani strokovnjaki preko dodatnega razpisa – predlagatelji projekta bodo v izvedbo vključeni kot deležniki in uporabniki rezultatov.

Prispele pobude za izvedbo ciljnih raziskav ESPON evalvira in izbere za izvedbo dvakrat letno. Naslednji rok za evalvacijo bo 26. januar 2018. Zato vabljeni k pripravi in posredovanju vaših predlogov. Več informacij o programu in povabilu k oddaji predlogov je na voljo na spletnih straneh programa.

Z drugimi deležniki, ki bi želeli podati predlog ciljne raziskave se lahko povežete preko skupine ESPON stakeholder group na LinkedInu.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here