Pri varuhinji človekovih pravic z inšpekcijskimi službami

0
636

Pri Varuhinji človekovih pravic je bilo dne 12.5.2016 srečanje z vodstvom Inšpektorata RS za okolje in prostor. Glavna inšpektorica Dragica Hržica je predstavila delo inšpektorata. Po ponovni vzpostavitvi Ministrstva za okolje in prostor je bil s 1.1.2015 inšpektorat za okolje in prostor ponovno združen (okoljski del je prišel iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prostorski del pa iz Ministrstva za infrastrukturo). Maja 2016 je na inšpektoratu zaposlenih 174 oseb, od tega 129 inšpektorjev: 52 za okolje, 71 za graditev, 5 za stanovanja in 1 geodetski inšpektor.

V letu 2015 je Inšpektorat prejel 7461 prijav, opravil je 17155 pregledov, izdal 2735 ukrepov, uvedel 1604 prekrškovnih postopkov in izrekel za 1.083.890,76 EUR glob. Več je razvidno iz poročila o delu za leto 2015. Za leto 2016 načrtujejo povečanje svoje učinkovitosti tudi s povečanim nadzorom, izvajanjem kontrolnih monitoringov, zaradi težav v zvezi z izvršbami pa razmišljajo o izvajanju izvršilnih postopkov po drugi osebi. Pri izvršbah je namreč problem stroškov, ki jih mora inšpektorat založiti, teh sredstev pa nima. Zato bi se v večji meri poslužil 297. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa možnost izvršbe po drugi osebi. Če je namreč kršitelj dolžan storiti kaj takega, kar lahko stori tudi kdo drug (npr. rušitev objekta), pa te obveznosti ne izpolni, se to dejanje, po predhodnem opozorilu kršitelja, lahko opravi po drugi osebi (npr. gradbenem podjetju). V tem primeru lahko organ, ki opravlja izvršbo, naloži zavezancu z izvršljivim sklepom, da založi znesek, potreben za kritje izvršilnih stroškov. Več je v načrtu dela za leto 2016. Med večjimi problemi inšpektorata je še vedno kadrovska podhranjenost.

Powered by WPeMatico

DELI