Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije

0
875

V desetletju po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije – SPRS (2004-2014) so se v Sloveniji, Evropi in svetu še okrepili nekateri že prej prisotni izzivi, kot so velika rast tokov dobrin, energije, informacij, kapitala ter globalizacija z vzponom novih gospodarstev, ki skupaj s kriznimi žarišči, gospodarsko krizo, migracijskimi tokovi in drugimi dejavniki zahtevajo ponovni premislek v slovenskih strateških usmeritvah glede velikih infrastruktur. Več o tem v Izhodiščih za pripravo nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor je v procesu priprave osnutka nove SPRS predvidelo tudi štiri fokusne skupine, ki bodo vsaka iz svojega zornega kota pogledale na prostorski razvoj do leta 50. Te fokusne skupine so:

  • funkcionalna urbana območja,
  • podeželje in zelena infratsruktura,
  • prostorske možnosti za nizkoogljično družbo ter
  • gorska in obmejna območja.

SOS je bil vabljen, da imenuje predstavnike v vse štiri fokusne skupine.

Fokusna skupina za prostorske možnosti za nizkoogljično družbo

6. 10. 2016 se je kot prva sestala fokusna skupina prostorske možnosti za nizkoogljično družbo. Gradivo fokusne skupine je dostopno na naslednjih povezavah in preglednicah:

_1_nemotoriziran_promet _2_sonce _3_hidro _4_veter _5_biomasa_in_geotermalna _6_obnova_stavb

Vsebina na strani Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI