POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

0
25

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja.

Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo:

  1. Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj?
  2. Ali je za uporabnike storitev polnjenja brezplačna?
  3. V kolikor ni brezplačna, kako je rešeno plačevanje?
  4. Ali ima občina sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem o upravljanju polnilnih postaj?
  5. Kako ima občina rešeno vzdrževanje polnilnih postaj?

Odgovore nam lahko sporočite na ana.plavcak@skupnostobcin.si do četrtka, 12.1.2023.

Vsebina na strani POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI