Ponovno bomo podprli lokalne projekte za spopadanje s podnebnimi spremembami

0
81

Imate idejo,
ki bi pomagala pri blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje, in bi jo
radi preizkusili v vašem kraju?

Po uspešno
izvedenih projektih Idejnega zajtrka 2020, s katerimi so izbrane članice z malimi koraki
prispevale k velikim spremembam
, zbiramo nove ideje, katerih izvedbo bo podrl
Podnebni program Mreže za prostor.

Iščemo
projekte na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb. Zaželjeni
so projekti, ki prek majhnih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v
prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni.

Za projekte
članic Mreže za prostor je tudi v letu 2021 na voljo 14.850 EUR in radi bi
podprli vsaj 3 projekte.

Pričakujemo
predvsem projekte, ki:
– so praktične rešitve s konkretnimi učinki v prostoru;
– imajo velik ozaveščevalni potencial;
– imajo potencial razširjanja in prenosa v druga okolja;
– podpirajo povezovanje lokalne skupnosti.

Kako se
prijaviti?
Do vključno 5.
marca 2021
na e-naslov mreza@ipop.si pošljite kratko prijavnico z opisom
projekta. Če bo s prijavo vse v redu boste povabljeni na spletni Idejni zajtrk,
ki bo 18. marca 2021, in kjer boste svojo idejo predstavili drugim in
odgovarjali na vprašanja. Podrobnosti najdete v pripeti razpisni dokumentaciji
in prilogah.

Želite le
slišati ideje drugih?
Ni
problema. Pridite na zajtrk, druženje in glasovanje za projekte, ki lahko
pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, in ozaveščajo o
njih ter o vlogi nevladnih organizacij v urejanju prostora.

Zakaj Idejni
zajtrk:
Podnebni
program Mreže za prostor omogoča tudi podporo projektom manjših članic mreže,
ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije za delovanje v
javnem interesu, oziroma delujejo na lokalni ravni. Razpis bo tekom izvajanja
Podnebnega programa predvidoma ponovljen še dvakrat, v letih 2022 in 2023.
Podnebni program Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za
okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vprašanja? Za vsa vprašanja smo na voljo na naslovu mreza@ipop.si

Razpisna dokumentacija

Prijavnica

Specifikacija stroškov

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže do leta 2025

Strateški cilji mreže do leta 2025

Vsebina na strani Ponovno bomo podprli lokalne projekte za spopadanje s podnebnimi spremembami se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI