Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe

0
105

Četrto in zadnje izobraževanje v
ciklu Podnebnih izobraževanj Mreže za prostor bo posvečeno prilagajanja na
podnebne spremembe, zelo pomembnemu področju, ki je nasploh deležno premalo
pozornosti.

Glede na to,
da se območje Slovenije ogreva hitreje kot narašča povprečna globalna
temperatura in je zaradi svoje geografske lege in naravnih danosti tudi posebej
izpostavljeno. To že dolgo občuti predvsem kmetijski sektor, ki se je začel
prilagajati prvi v državi. Za razliko od blaženja podnebnih sprememb za
področje prilagajanja nimamo enotnega EU okvira, ki bi nas silil k ukrepanju,
ampak je to odvisno od naše angažiranosti v nacionalnem okviru. V ta namen smo
v letu 2016 sprejeli Strateški okvir prilagajanja
podnebnim spremembam
. Sistemsko
to področje sodi pod Ministrstvo za okolje in prostor, veliko pozornost pa namenjajo
prilagajanju tudi na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
.

Zaradi 
dolgoročnih učinkov urejanja prostora je ključno pravočasno ukrepanje v
prostoru, ki nam bo čez leta zagotavljalo večjo odpornost na pojave, ki so
posledica podnebnih sprememb, kot so suše, povodnji, neurja in vročinski valovi.
Sektor urejanja prostora še vedno premalo razmišlja o prihodnosti na tak način.
Da bi tudi v tem sektorju vsi deležniki čim bolj ozaveščeno pristopali k
ukrepom prilagajanja, je pomembno dobro razumevanje podnebnih sprememb in
kakšne vse prilagoditve bodo že doslej nastale spremembe od nas terjale v
bodoče.

Zato vas v okviru Podnebnega programa Mreže za prostor vabimo na četrto Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe. Na spletnem seminarju nam bosta Barbara Simonič, strokovnjakinja za prilagajanje iz Ministrstva za okolje in prostor (Sektor za okolje in podnebne spremembe, Oddelek za podnebne spremembe) in Barbara Medved-Cvikl iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Sektor za trajnostno kmetijstvo, Oddelek za sonaravno kmetijstvo in podnebne spremembe).

Kdaj: 23. 2. 2023 od 15. do 17. ure.

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo
prijavljenim posredovana dan pred dogodkom)

Obvezna je
prijava TUKAJ.
Predstavniki nevladnih organizacij bodo po izobraževanju prejeli potrdilo o
udeležbi. 


Izobraževanje
je namenjeno članic Mreže za prostor in drugim, ki jih zanimajo podnebne
spremembe v kontekstu urejanja prostora. Izobraževanje je del Podnebnega
programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za
okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vsebina na strani Podnebno izobraževanje Prilagajanje na podnebne spremembe se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI