Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo

0
813

Vlada je konec oktobra 2015 sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za 2015-2016. Okvirni program sledi koalicijski pogodbi vlade in strateškim dokumentom EU, poleg tega pa odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmeritev zelenega gospodarstva kot širšega konteksta je tudi prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo.

V Okvirnem programu je velik del vsebine namenjen tudi trajnostnemu urbanemu razvoju s poudarkom na trajnostni gradnji stavb (točka 6.1.) in trajnostni mobilnosti (točka 6.2.). Poudarjena je potreba po večji usklajenosti politik, ki imajo izrazito urbano razsežnost (kot so prometna, energetska, socialna, okoljska, javnozdravstvena ipd.) ter boljša prilagojenost razvojnih instrumentov za potrebe urbanih območij. Vlada je imenovala tudi medresorsko delovno skupino za spremljanje in nadgradnjo okvirnega programa »Partnerstvo za zeleno gospodarstvo«.

Več o načrtih za prehod v zeleno gospodarstvo tudi na spletni strani vlade.

Powered by WPeMatico

DELI