O boljšem prostorskem načrtovanju tudi na dnevu javne uprave

0
618

V okviru dneva javne uprave, ki ga je organiziral Inštitut za javno upravo dne 14. junija 2016, je med drugim prof. dr. Senko Pličanič predstavil glavne pomanjkljivosti obstoječega sistema prostorskega načrtovanja in predlagal rešitve. Meni, da so varstvene zahteve, ki so urejene s področnimi predpisi, pogosto nesorazmerne cilju, zaradi katerega so predpisane. V postopku priprave OPN (ki je v temelju postopek usklajevanja varstvenih zahtev z razvojnimi interesi), imajo nosilci varstvenih interesov pri konkretizaciji varstvenih zahtev preko smernic in mnenj preveliko diskrecijo. Konkretizacija varstvenih zahtev je pogosto med seboj v koliziji. Uveljavljanje varstvenih zahtev ima dva instrumenta (smernice in mnenja ter CPVO), dočim ne obstaja instrument uveljavljanja razvojnega interesa. Uveljavljanje varstvenih interesov je razdrobljeno na množico nosilcev, vpetost stroke v prostorsko načrtovanje pa premalo poudarjena. Stroka bi morala biti pri usklajevanju varstvenih in razvojnih interesov avtonomna, v tem smislu pa predlaga več rešitev glede varstvenih zahtev in postopka prostorskega načrtovanja. Več je razvidno iz predstavitve.

Powered by WPeMatico

DELI