MzI objavil Navodila energetske prenove stavb

0
710

obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb:

http://www.mzi.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Z njihovo objavo se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.

Navodila so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in portalu Energetika. Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Naknadno pa bodo objavljene tudi smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ter navodila in tehnične usmeritve pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Navodila sestavljajo trije dokumenti:

Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja vsebujejo ključno pravno podlago, navodila za izvedbo operacij, pogoje, kriterije in merila za izbor operacij, ki bodo sofinancirane, opis sistema sofinanciranja in izvedbene napotke za pripravo potrebne dokumentacije.

Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja javnim partnerjem približujejo koncept energetskega pogodbeništva prek identifikacije, premagovanja ovir in spopadanja z izzivi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva ter podajajo jasne informacije o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi tovrstnih projektov.

Priročnik upravičenih stroškov sistematično obravnava vse upravičene in neupravičene stroške, ki nastanejo pri izvajanju operacije energetske prenove stavb.

Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina, oziroma za občine, bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer se bodo kot pogoji in kriteriji za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in kriteriji, kot so opredeljeni v teh navodilih.

Za dodatna pojasnila je na voljo Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo.

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami organizira v sredo, 2. marca 2016 s pričetkom ob 9,00 uri v Veliki dvorani MIZŠ, Masarykova cesta 16, Ljubljana brezplačen seminar za občine, kjer pa so vsa mesta žal že zapolnjena in prijave niso več možne.

https://skupnostobcin.si/dogodek/sofinanciranje-energetske-sanacije-stavb-v-lasti-obcin/

Ponovitev dogodka smo že napovedali in bo izvedena v sodelovanju s Celjskim sejmom 12. aprila na  s pričetkom ob 9 uri, v okviru sejma strokovnega sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje. Vabila pošljemo kmalu.

 

Powered by WPeMatico

DELI