Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu

0
133

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim  Gradbenim zakonom (GZ-1).

Na seminarju bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I   S K L O P I:

  • Naloge občine v kontekstu izvajanja posegov v prostor (mnenja in soglasja občine, kot jih določata ZUreP-3 in GZ-1 in njihov namen).
  • Vloga mnenja občine k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
  • Ravnanje upravnega organa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
  • Mnenje občine v pritožbenem postopku.
  • Priglasitev in soglasje občine za določene manjše rekonstrukcije ter pri prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

P R E D A V A T E L J I:

Bojana Mazi, univ. dipl. iur., je zaposlena na MOP, Službi za upravne zadeve kot vodja Oddelka za graditev. Ima dolgoletne izkušnje na področju odločanja o pritožbah zoper izdana gradbena dovoljenja in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema graditve, ima dolgoletne izkušnje s  pripravo izvršilnih predpisov  na področju graditve  in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema urejanja prostora, ima dolgoletne izkušnje na področju priprave prostorskih  aktov in je je sodelovala v skupini za pripravo novega ZUreP-3.

 

Uradno vabilo za tiskanje je na voljo TUKAJ.

Vsebina na strani Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here