Mestna občina Kranj v partnerstvu Urbane agende EU na temo hrane

Leta 2024 bosta z delom začeli dve novi partnerstvi Urbane agende EU, in sicer na temo hrane in enakosti.

Razpis za sodelovanje v partnerstvih je bil odprt med 20. julijem in 29. septembrom 2023. Pri ocenjevanju prijav je bilo upoštevano, da so deležniki raznoliki, da predstavljajo mesta različnih velikosti in so iz različnih koncev Evropske unije, da lahko kar najbolje predstavljajo evropsko raznovrstnost. Končno obliko partnerstev pa so potrdili generalni direktorji za urbane zadeve na srečanju v Granadi v Španiji, ki ga je organiziralo špansko predsedstvo Sveta Evropske unije.

Za vsako partnerstvo sta bila določena dva koordinatorja, ki bosta usmerjala delo partnerstev v prihajajočih letih. Pri partnerstvu Hrana (Food) bosta ekipo 21 članov vodila metropolitansko območje Lizbone in občina Milano. Francoska nacionalna agencija za teritorialno kohezijo (ANCT) in metropolitanska regija prestolnice Rim bosta prevzela to nalogo za partnerstvo Mesta enakosti (Cities of Equality) in koordinirala skupino 11 članov.

Hrana (Food)

Glavni cilj partnerstva je spodbujati usklajevanje in sodelovanje ter s skupnimi prizadevanji spodbuditi spremembe v prehranskih sistemih, mesta pa postaviti v vlogo pospeševalcev teh sprememb. Partnerstvo se zaveda pomena prožnosti in sistemske usmerjenosti, kar mu omogoča prilagajanje in usklajevanje z obstoječimi procesi. V partnerstvu sodeluje tudi Mestna občina Kranj.

Mesta enakosti (Cities of Equality)

Novo tematsko partnerstvo se bo osredotočalo predvsem na reševanje vprašanj, povezanih z enakostjo v mestih. Mesta, ki uspešno in proaktivno spodbujajo okolje enakosti, so tista, ki upoštevajo različne potrebe vseh posameznikov in družbenih skupin. Načrtujejo in zagotavljajo enake možnosti za vse, ne glede na starost, invalidnost, spol, spolno usmerjenost (LGBTIQ), vero in prepričanje, raso in etnično poreklo (vključno z državo izvora) ali socialno-ekonomski status, pri čemer zagotavljajo, da nihče ni zapostavljen.

Več o urbani agendi in partnerstvih tukaj.

Fotografija: Grad Khislstein, Petra Jošt