KATERI SO POGOJI ELEMENTOV V PROSTORU, KI VPLIVAJO NA UREJENO PODOBO SLOVENIJE?

0
112

Osmo spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v sredo, 6. januarja 2021. Prisotne in prisotni so z znanjem in izkušnjami iz dolgoletnega delovanja na področju urejanja prostora in prava nadaljevali z obravnavo pogojev za elemente, ki se pojavljajo v prostoru in so pomembni za urejeno podobo Slovenije. Pri naboru elementov prostora so se osredotočili na pogoje, ki se nanašajo na videz objektov, javne opreme in površin, zelenih elementov (zelenega sistema) ter posegov v odprtem prostoru. Sledili so nabori dopustnih materialov, barv, oblik, leg, načinov vgradnje ter drugih parametrov, ki vplivajo na podobo naselij in krajine. Ožja delovna skupina bo z obravnavo elementov nadaljevala prihodnjič, saj je to fazo delovanja prepoznala kot ključno za opredelitev nadaljnjih usmeritev.

 

Vsebina na strani KATERI SO POGOJI ELEMENTOV V PROSTORU, KI VPLIVAJO NA UREJENO PODOBO SLOVENIJE? se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI