Pozivi in razpisi

[ESPON] Odprtih več evropskih razpisov na področju prostorskega razvoja

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON spodbuja in pospešuje evropsko teritorialno sodelovanje in razvoj. Pri tem temelji na prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Znotraj programa je trenutno objavljenih pet razpisov za izvedbo različnih raziskav na področju urejanja in razvoja prostora.

[ESPON] Odprtih več evropskih razpisov na področju prostorskega razvoja Preberi več