Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

0
522

Ministrstvo za javno upravo je 24. maja 2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:

 • SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
 • SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah

Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji:

 • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
 • dobro
  razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben
  ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje
  učinkovito in uspešno odziva,
 • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
 • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
 • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
 • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.

Rok za oddajo vlog je 8. julij 2019, najkasneje do 12.00 ure.

Več informacij na spletni strani MJU.

Vsebina na strani Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI