Javni posvet Evropske komisije za zmanjšanje zahtev po poročanju

Evropska komisija je sprožila javni posvet z namenom določiti tiste zahteve glede poročanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU, ki jih je mogoče odpraviti ali racionalizirati, ne da bi to ogrozilo cilje politike.

Preko javnega posveta želi Evropska komisija pridobiti povratne informacije podjetij in držav članic o tem, katere zahteve glede poročanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU, veljajo za najbolj obremenjujoče v smislu časa, ki je potreben za njihovo izpolnitev, stroškov ter ostalih težav, ki jih prinašajo te zahteve. Poleg tega Komisija išče tudi predloge za racionalizacijo, posodobitev ali optimizacijo teh zahtev. Pri tem gre za odpravo odvečnih zahtev, prilagoditev pogostosti poročanja, možnosti za digitalizacijo, boljša uporaba drugih podatkovnih virov ali druge možne izboljšave učinkovitosti.

Vabljeni, da tudi sami oddate svoje mnenje in s tem prispevate k odpravi zakonodajnih bremen. Svoje mnenje lahko oddate v vseh uradnih jezikih EU in sicer do 28. novembra 2023.

Pobuda je rezultat aktivnosti Evropske komisije za odpravo zakonodajnih bremen, ki jih je napovedala v svoji zadnji objavljeni komunikaciji Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030 (spomlad 2023).

Foto: Wesley Tingey, Unsplash