Gradiva

Dogovor iz Amsterdama – Urbana agenda

Z urbano agendo EU (UAEU) vzpostavljamo okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest na ravni EU. Agenda prispeva k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest ter omogoča vključevanje mest v pripravo politik EU, s čimer te politike približuje državljanom EU.

Leipziška listina

Nemško predsedstvo Svetu Evropske unije je izpolnilo obljubo o prenovi načel EU o trajnostnih evropskih mestih z Novo Leipziško listino. Sprejeta je bila 30. novembra 2020. Nova Leipziška listina posodablja načela prvotne in prelomne Leipziške listine iz leta 2007.

[Poročilo] Ponovna uporaba urbanega prostora

Namen kratkega poročila ESPON je seznaniti evropske, nacionalne, regionalne in lokalne organe, kako ponovno uporabiti urbane prostore za pomoč pri doseganju trajnostne urbanizacije.

Teritorialna agenda 2030

Teritorialna agenda zagotavlja v ukrepe usmerjen okvir za spodbujanje teritorialne kohezije v Evropi: prihodnost za vse kraje.

Ljubljanski dogovor

Ljubljanski dogovor obnavlja zavezo držav članic in drugih partnerjev k izvajanju Urbane agende za EU in ohranja sodelovanje v okviru tematskih partnerstev ter osredotočenost na doseganje boljše zakonodaje, boljšega financiranja in boljšega znanja. Dodaja štiri nove teme in nekaj novosti večnivojskega sodelovanja ter poudarja pomen malih in srednje velikih mest.