Gradiva

Knjižnica gradiv vsebuje študije, smernice, publikacije in druga relevantna gradiva Direktorata za prostor in graditev Ministrstva za naravne vire in prostor s področja urbanega razvoja.

Teritorialna agenda 2030

Teritorialna agenda zagotavlja v ukrepe usmerjen okvir za spodbujanje teritorialne kohezije v Evropi: prihodnost za vse kraje.

Ljubljanski dogovor

Ljubljanski dogovor obnavlja zavezo držav članic in drugih partnerjev k izvajanju Urbane agende za EU in ohranja sodelovanje v okviru tematskih partnerstev ter osredotočenost na doseganje boljše zakonodaje, boljšega financiranja in boljšega znanja. Dodaja štiri nove teme in nekaj novosti večnivojskega sodelovanja ter poudarja pomen malih in srednje velikih mest.