ESPON razpisi za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve

0
896

Program je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve.

Razpisi za izvedbo aplikativnih  raziskav:

1 Metodologija in meritve kakovosti življenja

Rok za prijavo na razpis je 24. september 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

2 Prihodnost evropskih podeželskih regij z upadom števila prebivalcev: trendi, perspektive in nova agenda za upravljanje s prostorom

Rok za prijavo na razpis je 12. September 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

3 Prostorski vplivi naravnih nesreč

Rok za prijavo na razpis je 12. september 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav:

1 Prilagajanje evropskih mest trendu staranja prebivalstva: spremembe politik in dobre prakse

Rok za prijavo na razpis je 19. september 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

2 Prostorski scenariji za območje Baltskega morja (BT 2050)

Rok  za prijavo na razpis je 3. september 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

3 Pregled stanja in ocena pobud mestnega krožnega gospodarstva v mestih (SHARING)

Rok  za prijavo na razpis je 31. avgust 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

4 Trajnostna urbanizacija Evrope z regeneracijo pristaniških mest (ENSURE)

Rok  za prijavo na razpis je 31. avgust 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

Razpis za pripravo poročila

»Stanje prostora v Evropi« (State of the European Territory)

Rok za prijavo na razpis je 11. september 2018. Informacije o razpisu so na voljo tukaj.

ESPON EGTC informacijske in spletne storitve 2018-2021

Cilj tega javnega razpisa je zagotovitev celovite in funkcionalne informacijske infrastrukture za potrebe ESPON EGTC za obdobje 2018-2021. , da bi lahko izvajal svoje delovanje z najvišjimi strokovnimi standardi za obdobje 2018-2021.

Rok za prijavo na razpis je 21. September 2018.

Več informacij najdete tukaj.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON  podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here