ENERGETSKA UČINKOVITOST

0
36

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet vse odločevalce, soodločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z energetsko učinkovitostjo in njenimi ukrepi od lokalne do mednarodne ravni.

Uporaba energije je za človeško družbo in njeno delovanje že od nekdaj pomembna. Pri razvoju trajnostne in nizkoogljične družbe je ključna predvsem učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije. Navedeni rabi igrata osrednjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam.

Posvet bo sestavljen iz zakonodajnega in praktičnega dela.

Predlagan dnevni red:

  • Predstavitev Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ter Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s poudarkom na tematiki, ki zadeva občine
  • Vizija koncesionarja in izvajalca gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije, izpostavitev dejstev o kapacitetah ter razvojnih možnostih za občine
  • Izkušnja prve samooskrbne energetske skupnosti v Sloveniji
  • Vizija vzpostavitve skupnostnih sončnih elektrarn
  • Razprava

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo za tiskanje.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

 

Vsebina na strani ENERGETSKA UČINKOVITOST se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here