Dvotedenski preizkus prometne ureditve Rudarske ceste v Velenju od 4. maja 2022

0
106

Rudarska cesta je pomembna mestna ulica v Velenju: tako zaradi njene lokacije v mestnem središču, pestrosti dejavnosti ob njej, kot tudi imena, ki govori o značaju in tradiciji Velenja. Zato si zasluži biti boljša, lepša, dostopnejša. Trenutno je na njej veliko motornega prometa in površine za pešce in kolesarje niso najbolje urejene, manjkajo zelene površine in urbana oprema. Mestna občina Velenje zato namerava pristopiti k celostni prenovi Rudarske ceste v prihodnjih letih. Z Odprto ulico bomo z začasno prometno ureditvijo Rudarske ceste preizkusili, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta.

Preberi več: Odprta ulica tokrat v Velenju

Rudarska cesta ima mnoge funkcije – je bližnjica za avtomobile med Šaleško in Prešernovo cesto in šolska pot šolarjem. Po njej gredo mladi na trening ali v glasbeno šolo, odrasli pa v banko, na upravno enoto ali na kavo. Ob njej številni živijo, veliko jih tja pride tudi na delo. Zato je pomembno, da se načrtuje v skladu z vsemi njenimi funkcijami in da prostor na njej enakovredno namenimo vsem uporabnikom: pešcem, kolesarjem, gibalno in senzorično oviranim, avtomobilom, avtobusom.

Vmesni podatki štetja prometa (vir: Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo)

Poleg tranzitnega prometa je na njej tudi veliko mirujočega prometa. Parkirna analiza kaže, da je ob Rudarski cesti najvišja zasedenost parkirišč med 10. in 12. uro. Med parkiranimi vozili je zelo visok delež parkiranih zaposlenih, ki bi lahko v urah delovnega dne parkirali v bližnji garažni hiši in tako sprostili parkirišče za obiskovalce storitev na Rudarski cesti. Enaka slika je na parkiriščih v bližini Rudarske ceste. Povprečna zasedenost parkirišč je 71 %, maksimalna zasedenost je 89 %, minimalna pa 42 %.

Analiza parkiranja na Rudarski cesti, za blokom Rudarska 2, za Občino, pri NLB banki, ob Hotelu Paka in na Šaleški 2 (Standard) (Vir: IPoP – Inštitut za politike prostora).

Velik delež avtomobilskega prometa na cesti prinaša številne negativne učinke – okoljske, prostorske, učinke na zdravje, hrup in nenazadnje tudi nevarnost za ranljivejše udeležence v prometu – pešce, otroke, senzorno in gibalno ovirane. Merjenje hitrosti prometa je namreč pokazalo, da je v obdobju merjenja kljub omejitvi 30 km/h, bila najvišje izmerjena hitrost 76 km/h.

V 14 dnevnem obdobju bomo preizkusili dve prometni ureditvi, katerih cilj je zmanjšanje prometnih obremenitev na Rudarski cesti in izboljšanje pogojev za vse uporabnike Rudarske ceste.

Začasna prometna ureditev od 4. do 10. maja

V prvem tednu začasne prometne ureditve, od 4. do 10. maja bo na celotnem delu Rudarske ceste bo omejitev znižana omejitev 20 km/h. Parkirišča ob Upravni enoti in ob bloku Rudarska 2 bodo ukinjena. Na tem mestu bo razširjeno območje za pešce in urbano opremo ter prostor za program. Prav tako bodo ukinjena parkirišča ob NLB banki, ki bodo nadomeščena s parkirišči za invalide in avtobusnim postajališčem Lokalca. Na Rudarski cesti bo območje skupnega prometnega prostora za pešce, kolesarje in motorizirana vozila. Kolesarski pas bo potekal na vozišču Rudarske ceste. Ob stavni Steklene direkcije bo organizirana točka Poljubi in odpelji za odlaganje šolarjev, ki jih starši v šolo pripeljejo.

Začasna prometna ureditev od 11. do 17. maja

V drugem tednu začasne prometne ureditve, od 11. do 17. maja bo na delu skupnega prometnega prostora popolna zapora, s katero bo preprečen tranzitni promet vozil med Šaleško cesto in Prešernovo cesto. Še vedno bodo omogočeni vsi dostopi do javnih storitev, trgovin, hotela, kavarn in stanovanjskih površin.

Pred in med začasno prometno ureditvijo bomo merili učinke v ožjem in širšem območju Rudarske ceste. Na več križiščih so nameščeni števci prometa, s katerimi bomo izmerili spremembe v prometnih tokovih, ki bodo posledica spremembe režima na Rudarski.

Drugače po drugačni Rudarski cesti za sooblikovanje prihodnjih načrtov prenove

Začasna prometna in prostorska ureditev Rudarske ceste je priložnost za preizkus drugačnega načina potovanja. Razdalje vsakodnevnih poti Velenjčanov so zelo kratke, ki jih lahko enostavno opravijo aktivno. Namesto parkirišč ob Upravni enoti in stanovanjskem bloku Rudarska 2 bo območje prijazno pešcem, z urbano opremo, zelenjem in zanimivim programom.

Vsak dan med tednom od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter v soboto od 10. do 12. ure in v nedeljo od 15. do 17. ure bo tam stojnica, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi.

Ker želimo privabiti na Rudarsko cesto čim več obiskovalcev v času začasne prometne ureditve, da jo preizkusijo in izrazijo svoje mnenje, smo pripravili zanimiv program¸, ki je dostopen tukaj.

Kaj pa po začasni prometni ureditvi?

Začasno prometno ureditev bomo 17. maja ob 17. uri sklenili z javno razpravo, na kateri bomo predstavili vmesne rezultate merjenja prometa in mnenja prebivalstva. Skupaj bomo razpravljali o prihodnosti Rudarske ceste in o bodočih ukrepih, ki bi jih bilo smiselno prenesti iz začasne prometne ureditve. Celoten projekt začasne prometne ureditve je namenjen prav temu – da preizkusimo na kakšen način je smiselno načrtovati novo Rudarsko cesto in kako načrte v prihodnosti še izboljšati.

Projekt začasne ureditve Rudarske ceste pripravlja Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, lokalna skupina krajinskih arhitektov KA_VE in IPoP − Inštitut za politike prostora. Je del kampanje Odprte ulice in projekta Life LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/0000072), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

The post Dvotedenski preizkus prometne ureditve Rudarske ceste v Velenju od 4. maja 2022 appeared first on IPoP – Inštitut za politike prostora.

Vsebina na strani Dvotedenski preizkus prometne ureditve Rudarske ceste v Velenju od 4. maja 2022 se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI