Drugi seminar o trajnostnem urejanju prostora

0
415

Varstvo okolja, varovalno načrtovanje in prostorsko
načrtovanje  

Marca smo otvorili serijo seminarjev o trajnostnem urejanju prostora, s
katero želimo predstaviti povezave med trajnostnim razvojem in urejanjem
prostora ter jih povezati z izzivi, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Na prvem
seminarju
je Maja Simoneti iz IPoP – Inštituta za politike prostora poskusila
zbudila interes slušateljev za sodelovanje v procesih urejanja prostora in
opozoriti na to, kako zelo dolgi so procesi uresničevanja splošno prepoznanih
in javno nadvse pomembnih politik v urejanju prostora, še posebno kadar to
zahteva spremembe utečenih praks našega načina življenja in spremembe razmerij
moči kot je to potrebno v primeru ciljev trajnostnega razvoja.

Na drugem seminarju se bomo poglobili v varstvo okolja in prostorsko
načrtovanje. Spoznali bomo kako sta področji med sabo povezani, kaj je
varovalno načrtovanje in kako prostorsko načrtovanje prispeva k varstvu okolja.
Seznanili se bomo s sistemskim okvirom varstva okolja in prostorskega
načrtovanja ter se spraševali o povezavah s podnebnimi spremembami. Konceptu
trajnostnega razvoja in obvladovanju podnebnih sprememb se bomo približali skozi
strateško prostorsko načrtovanje ter ohranjanje narave in varstva okolja. 

Z nami bo dr. Petra Vertelj Nared,
krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka (LUZ, d.d.), ki jo zanimajo
vprašanja javnega prostora in kakovosti bivanja, trenutno pa se največ ukvarja
s prostorskim planiranjem in pripravo občinskih prostorskih načrtov, izdeluje
raznovrstne strokovne podlage s področja prostorskega in urbanističnega
načrtovanja, vrednotenja prostora in okolja, sodeluje pri pripravi celostnih
prometnih strategij ter pri raziskovalnih in metodoloških študijah s področja
prostorskega načrtovanja. 

Kdaj: torek, 20. aprila
2021 ob 15.00

Kje: na spletu – Zoom (povezava bo prijavljenim
posredovana dan pred dogodkom)

PRIJAVA

Predstavniki
nevladnih organizacij bodo po seminarju prejeli potrdilo o udeležbi. 

Seminarji so namenjeni članicam Mreže
za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem
urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga
sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za
podnebne spremembe.

Vsebina na strani Drugi seminar o trajnostnem urejanju prostora se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI