Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

0
99

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice s 1. 10. 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, višji regres za letni dopust za leto 2022 ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 evrov.

S 1. 11. 2022 je predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, …

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb o katerih bo predaval mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo.

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.30 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
10.30 – 11.00 Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
11.00 – 11.30 Uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem – prenehanje veljavnosti členov ZUJF

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

Vsebina na strani Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here