Dogodki Mreže za prostor v okviru MESECA PROSTORA

0
666

Svetovni dan Habitata, 3. 10. 2016

Ob začetku letošnjega Meseca prostora Ministrstvo za okolje in prostor predstavlja tudi nov spletni portal mesta.si. Namenjen je občinskim upravam, prostorskim načrtovalcem in drugim akterjem na področju urbanega razvoja. Ponuja aktualne informacije o dogodkih in razpisih ter poglobljene vsebine o urbanih trendih. S portalom mesta.si želi ministrstvo podpreti prenos tujih praks na področju urbanega razvoja in priprave celovitih urbanih politik v slovensko okolje.

Portal mesta.si je nastal kot del projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije (SOS). Portal mesta.si je po konceptu ministrstva zasnoval in izvedel IPoP.

 

Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, 7.–24. 10. 2016, Celje

Zavod METRO SR s projektom Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, mlade izobražuje in spodbuja h kritičnemu razmisleku o ureditvi in dostopu do skupnega javnega prostora.

Z delavnicami (3., 7., 8. in 10. oktobra 2016) naslavlja tematiko kakovostno urejenih javnih prostorov in potrebnost njihovega ograjevanja. Sprašuje se, kakšen je naš odnos do javnih prostorov, ali smo njihovi odgovorni uporabniki, zakaj se na javnih prostorih dogaja toliko vandalizma, kam se je preselila prvotna funkcija njihove uporabe (druženje, trgovanje, obveščanje, kultura,…)?

Projekt bo zaključen z okroglo mizo za širšo javnost, 24. oktobra 2016
Več informacij in prijava na dogodke

 

Seminar »Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah«, 12. in 13. 10. 2016, Ljubljana in Celje

Predstavitev nabora slovenskih in tujih primerov dobrih praks trajnostne mobilnosti, zbranih v zborniku, izdanem za ta namen. Seminar bo izveden v okviru projekta »Trajnostna mobilnost v praksi«.

Organizator: IPoP in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora urbani politiki in programa URBACT.

Seminar in delavnica v Ljubljani: Knjižnica Prežihovega Voranca, Tržaška cesta 27a, Ljubljana, od 9.00 do 14.00.

Seminar v Celju: Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, Celje, od 9.00 do 13.00.

Več informacij in prijave 

 

Urbana prenova – dobre prakse v Sloveniji in v Evropi, 18. in 19. 10. 2016, Kranj

Dvodnevni dogodek z mednarodnimi gosti bo združil ogled dobrih praks iz Slovenije, predstavitev zgodovine in razvoja urbane prenove v Evropi ter vzpostavitev lokalne pisarne prenove v Kranju.

Organizatorji dogodka: Mreža za prostor, Mestna občina Kranj, Pisarna prenove soseske Planina in prostoRož.

Lokacija: Kranj: soseska Planina, bivša trgovska šola na Hujah, Layerjeva hiša

Vabilo in prijava (pdf)

 

Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami, 25. 10. 2016, Celje

Urejene javne zelene površine so ključne za kakovost bivanja v urbanem okolju. V 21. stoletju govorimo o družbenih, okoljskih in ekonomskih koristih urejanja javnih in drugih zelenih površin. Slovenske občine se pri urejanju javnih zelenih površin soočajo s podobnimi izzivi kot druge lokalne skupnosti v razvitem delu sveta: s pomanjkanjem sredstev, s standardi kakovosti, z vprašanji organizacije dela in koordinacije interesov.

V zadnjem času se v zvezi z dobro prakso upravljanja posebej izpostavlja pomen celovitega in vključujočega urejanja, ki naj bi zagotovilo boljšo povezavo med fazami in vidiki urejanja ter tako prispevalo k učinkovitosti urejanja.

Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.

Ministrstvo za okolje in prostor, IPOP, Skupnost občin Slovenije
Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje

Program in prijave

Več informacij

 

Stanovanjske zadruge – priložnost za Slovenijo, 27.–28. 10. 2016, Ljubljana

Sklop dogodkov (konferenca, delavnica, spletna promocija primerov dobre prakse in izdaja publikacije), s katerimi bodo slovenski javnosti predstavljeni modeli in ideje o stanovanjskem zadružništvu in stanovanjskih skupnostih s ciljem razvoja modela za Slovenijo.

Konferenca s tujimi predavatelji: 27. oktober 2016, od 9.30 – 17.00

Delavnica: 28. oktober 2016 od 9.30-12.00

Lokacija: Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Organizacija: Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo, Zadruga Zadrugator, Mreža za prostor

Info: www.trajekt.org , www.zadrugator.org

 

Javne površine v soseskah, oktober, po Sloveniji

Izobraževalni posveti in iskanje rešitev za regeneracijo

KD ProstoRož, Ljubljana

Povabilo občinam k izvedbi delovnega posveta na temo javnih površin v soseskah (pdf)

Več informacij

 

csm_mesec_prostora_24f08367c1

Vsebina na strani Dogodki Mreže za prostor v okviru MESECA PROSTORA se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI