DELAVNICE: Sistemizacija delovnih mest

0
57

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest?

Z delavnicami vas želimo v 1. delu opolnomočiti s poznavanjem pravnih podlag in ureditvijo sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, čemur bo sledila individualna priprava sistemizacij delovnih mest. V  2. delu pa se bomo posvetili pregledu sistemizacij in v okviru tega opozorili na morebitne nepravilnosti in zagotovili strokovno pomoč pri odpravi le teh.

na delavnicah bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog poteka delavnic:

– 1. del –

12. 5. 2023

9.00 – 11.30

ZOOM

 • Predstavitev pravnih podlag za sistemizacijo delovnih mest
 • Opredelitev sistemizacije delovnih mest in drugih pomembnejših pojmov iz plačnega in uslužbenskega sistema
 • Določanje notranje organizacije in vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest
 • Določanje delovnih mest, pogojev za zasedbo in opisov nalog
 • Postopek sprejemanja in veljavnost sistemizacije
 • Kazenske določbe in ukrepi inšpektorjev
 • Pregled ugotovitev inšpektorjev v zvezi s sistemizacijo
– individualno delo udeležencev –
 • Priprava predloga sistemizacije delovnih mest lastne občinske uprave
– 2. del –

24. 5. 2023

9.30 – 12.00

MO Velenje

 • Predstavitev sistemizacij in vprašanja ter problemi, ki so se pojavili v postopku priprave
 • Pregled sistemizacij in opozorila na morebitne nepravilnosti
 • Pomoč pri odpravi nepravilnosti
 • Izmenjava izkušenj

*SOS si pridržuje pravico do dopolnitev programa delavnic

Vabilo za tiskanje je dostopno na povezavi TUKAJ.

Vsebina na strani DELAVNICE: Sistemizacija delovnih mest se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/dogodki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here