Ministrstvo po javni razpravi izločilo pravico do sodnega varstva NVO zoper prostorske izvedbene akte...

Po javni razpravi osnutka novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v novembru 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog zakona, v katerem pa ni...

EUKN spletna seminarja v okviru serije dogodkov »Thinking Beyond the Crisis«

Evropska mreža znanja (EUKN) januarja 2021 organizira dva spletna seminarja. Seminarja sta del serije dogodkov »Thinking Beyond the Crisis«.

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – januar 2021

Uvodnik  Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (CTRP Kranj) Kdo ima rad Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo ? Ekološko kmetijstvo, predvsem lokalno, je ena od...

Novi Zakon o varstvu okolja v javni razpravi

Do 1.2.2021 je v javni razpravi novi Zakon  o varstvu okolja – ZVO-2.  Z obrazložitvijo dolgo pol A4 strani ima novo besedilo zakona 175 strani...

Podnebno izobraževanje Podnebne politike in cilji

Tretje podnebno izobraževanje Mreže za prostor bo namenjeno predstavitvi mednarodnih, EU in nacionalnih politik in ciljev, namenjenih zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, h katerim je...

Komentar Mreže za prostor na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih je bil v javni obravnavi do 23. 12. 2020. Na Mreži za prostor smo zbrali komentarje...

Ne dovolimo, da nas negotovost, kompleksnost in dolgoročnost podnebnih sprememb odvračajo od ukrepanja...

Na drugem Podnebnem izobraževanju Mreže za prostor v okviru Podnebnega programa sta se nam 15.12.2020 pridružili mag. Mojca Dolinar, vodja sektorja za analizo podnebja na ARSO...

Manj reklamnih panojev in več pomolov na kmetijskih zemljiščih?

Kadarkoli se spreminja Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ, se podaljša seznam objektov, ki jih je možno postavljati na kmetijskih zemljiščih. Spremembe ZKZ, ki so v...

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – december 2020

Uvodnik Tomaž Gorenc, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) Kakšne družbene stroške nam prinaša onesnažen zrak? Zdravje je vrednota. Beseda leta 2020 je od meseca marca že skoraj...

Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije povzroča dodatno erozijo prostorskega načrtovanja

Čeprav v celoti podpiramo rabo obnovljivih virov energije (hkrati z zmanjševanjem rabe energije!) je nedopustno, da področni zakon spreminja temeljna pravila prostorskega načrtovanja. Predlog Zakona o spodbujanju...

Najbolj popularni članki