Kakšne so politike, ki rešujejo podnebno krizo?

Za nami je tretje Podnebno izobraževanje Mreže za prostor. Po tem, ko smo se v okviru prvega seznanili s temeljnimi  pojmi podnebnih sprememb, v...

Ministrstvo po javni razpravi izločilo pravico do sodnega varstva NVO zoper prostorske izvedbene akte...

Po javni razpravi osnutka novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v novembru 2020, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog zakona, v katerem pa ni...

Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – september 2020

Uvodnik Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora)  – Novi Gradbeni zakon ne podpira trajnostnega urejanja prostora Ministrstvo za...

Predlogi Mreže za prostor glede novega zakona na področju upravljanja nepremičnin države in občin

V Mreži za prostor pozdravljamo nov sistemski zakon na področju upravljanja stvarnega premoženja države in občin, ki bi pripomogel k bolj učinkovitemu upravljanju tega...

Kaj smo izvedeli na prvem webinarju za zagovorništvo o temeljih pravne ureditve varstva okolja...

Za načrtovanje zagovorniških aktivnosti, predvsem za naslavljanje odločevalcev, moramo vedeti, kdo to so, kakšen je ustroj države, pristojnosti različnih vej oblasti in organov, kdo odloča na...

Drugi poziv za inovativne urbane projekte

Ljubljana, 10. 1. 2017 – Evropska komisija je 16. 12. 2016 razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa). Na podlagi 8. člena...

Odprte so prijave za nagrado Evropske unije za dostopna mesta ‘Access City Award 2019’

Zaradi staranja prebivalstva in predvidevanj, da bo do leta 2020 v EU petina prebivalstva imela eno od oblik invalidnosti, Unija spodbuja zagotavljanje enakih možnosti...

Skupna pobuda programov URBACT in UIA za uveljavljanje pravic do stanovanja – webinar #1

Programa URBACT in UIA sta letos začela skupno pobudo za uveljavljanje pravic do stanovanja po mestnih območjih v Evropi.

Vroče točke – Mali projekt Podnebnega programa Mreže za prostor

“Kje ti je letos prevroče v Ljubljani?” Vroče točke v 1 minuti označi na spletnem zemljevidu. Vsi, ki za dnevne opravke uporabljajo kolo ali hodijo peš, vedo, da...

Nov osnutek paketa prostorsko-gradbenih predpisov

Na spletnem portalu e-demokracija je bil od 21.3. do 4.4.2017 za javno razpravo objavljen tretji osnutek Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona z osnutkom...

Najbolj popularni članki