Odzvali smo se na predlog novega ZVEtL

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog novega Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, bolj znanega pod kratico...

WiFi4EU

Evropska komisija je 15. maja objavila prvi razpis v sklopu pobude WiFi4EU. Predvidoma 1183 občin bo prejelo sredstva v višini 15.000 evrov za financiranje...

Izziv “Climate Smart Cities”

Britanska organizacija The Nesta Challenges razpisuje izziv za podnebno pametna mesta. Z razpisom iščejo inovativne zamisli oziroma projekte s pametnimi podnebnimi in...

Trajnostni razvoj, urejanje prostora in podnebne spremembe

Za nami je prvi seminar iz serije Trajnostno urejanje prostora. Njegov namen je bil zbuditi interes slušateljev za sodelovanje v procesih urejanja prostora in...

URBACT spletni tečaj o strateškem javnem naročanju

S pomočjo izkušenj mest, ki sodelujejo v URBACT omrežjih Procure in Making Spend Matter, je URBACT razvil brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil...

Problematika javnih površin v urbanem okolju

Posamezniki kot predstavniki civilne družbe so tisti, ki so jim namenjene stvari, dobrine in storitve, ki jih omogoča status javnega dobra. Torej bi morali...

Spletni vprašalnik ob prenovi Teritorialne agende EU 2020

Nova Teritorialna agenda EU 2030 bo predvidoma potrjena v drugi polovici leta 2020.  V času predsedovanje Finske Svetu EU so...

Članice izbrale nove tri projektne predloge naših sočlanic

Po prvi sezoni uspešno izvedenih projektov naših članic, smo v četrtek, 18. marca 2021 na spletnem Idejnem zajtrku prisluhnili novim projektnim predlogom članic Mreže za prostor na...

Novi Gradbeni zakon ne podpira trajnostnega urejanja prostora

Komentar Mreže za prostor na predlog novega Gradbenega zakona v javni razpravi »Za doseganje ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma...

Varovanje kulturne krajine postaja pomembnejše

Čeprav prostorsko načrtovanje ne podlega ureditvi Evropske unije neposredno, saj za prostorsko načrtovanje ni sprejetih direktiv, pa zelo vpliva posredno preko svojih okoljskih predpisov,...

Najbolj popularni članki