Upravno poslovanje

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom Upravno poslovanje, na katerem bomo osvežili pravila upravnega poslovanja, predstavili novosti Uredbe o upravnem poslovanju...

NADZOR OBČINSKIH INŠPEKTORJEV NAD ENOSTAVNIMI OBJEKTI

V času od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se občinski inšpektorji na terenu srečujejo s problematiko nadzora nad enostavnimi objekti. Na podlagi težav, s katerimi se...

Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

V imenu Skupnosti občin Slovenije in Focusa, društva za sonaraven razvoj vas vljudno vabimo na delavnico ‘’Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta’’....

PREDSTAVITEV NOVIH PGU 2020 ZA OBČINE: VSE, KAR MORATE VEDETI O NOVIH PGU 2020

Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU...

2. seja delovne skupine SOS za urejanje vodnih površin – tema: kopalne vode

V času omejitev zaradi epidemije bo  2. seja delovne skupine za urejanje vodnih površin potekala na daljavo. Seja bo potekala v sredo 3. februarja...

POZIV ZA IZKAZ INTERESA ZA SODELOVANJE V MREŽI KOMUNIKATORJEV V OBČINAH IN OBČINSKIH JAVNIH...

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v...

KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021?

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021?...

Predstavitev novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C)

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju prepovedi in omejitev...

OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENICAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENICAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU, ki bo 4. 2. 2021 od 10.00...

OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00...

Najbolj popularni članki