»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Koroška

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na...

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Osrednjeslovenska in zasavska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na...

»VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Podravska regija

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na...

Posvet o delovanju skupnih občinskih uprav

Ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo tudi letos organizira strokovni posvet o delovanju skupnih občinskih uprav. Letos bo posvet potekal v sredo, 22. 2. 2023...

Ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje uradnikov v višji naziv in napredovanje v plačni razred

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2022 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje...

Poročanje o evidenčnih naročilih in zadnje novosti Zakona o javnem naročanju

Ker je do 28. 2. 2023 potrebno sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih in objaviti sezname evidenčnih naročil za leto 2022, vas zagotovo zanima...

Predstavitev primerjalne analize cen komunalnih storitev 2021

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2021 – STROKOVNA PODLAGA...

Peto regijsko srečanje

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija,...

Četrto regijsko srečanje

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija,...

Tretje regijsko srečanje

Regijska srečanja so namenjena županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij...

Najbolj popularni članki