Četrti poziv “Iniciative EUCF” in zadnji predstavitveni seminar za občine

Vabimo vas na zadnji brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije in priporočila...

Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal...

Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z ACFE Slovenija vabi na seminar na temo “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”....

Grajeno javno dobro ter možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi na posvet na temo možnosti uporabe rezultatov modelov vrednotenja nepremičnin...

Predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi je zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) v ponovni javni razpravi,...

Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti...

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine...

Podatki o okolju in javne storitve

V okviru Tedna podatkov 2022 vas vljudno vabimo na dogodek, posvečen okoljskim podatkom in namenjen občinam in njihovim javnim službam, nevladnim organizacijam ter drugim...

Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil

Že zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 so se naročniki in ponudniki soočali s spremenjenimi okoliščinami, ki so od njih terjala drugačna ravnanja v postopkih...

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi...

Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije

Županje in župani se bodo v sredo, 18. maja 2022, ob 9.30 v Festivalni dvorani Bled srečali na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije...

Najbolj popularni članki