Anketa o ozelenjevanju mest: Partnerstvo Urbane agende EU vabi k sodelovanju

Ste nacionalni, regionalni ali lokalni organ, ki ima ambicije in izkušnje z ustvarjanjem zelenih območij v mestih? Partnerstvo Urbane agende EU Greening Cities v okviru postopka za opredelitev konkretnih ukrepov vabi k sodelovanju v nedavno objavljeni anketi.

Tematsko partnerstvo Greening Cities je začelo izvajati anketo, ki je namenjena organom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta anketa je ključni korak partnerstva pri pripravi akcijskega načrta, v katerem bodo opredeljeni posebni ukrepi za podporo mestnim organom pri reševanju izzivov, opredeljenih v okviru teme »ozelenjevanje mest«. Partnerstvo je opredelilo štiri podteme, na katere se osredotoča anketa: financiranje, sistemi kazalnikov, izvajanje zelene infrastrukture in na naravi temelječih rešitev ter metodologija za kvantitativno opredelitev povpraševanja po zeleni infrastrukturi na lokalni ravni.

Namen te ankete je zbrati informacije nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, vključno z izzivi in dobrimi praksami. Zajema tudi trenutno stanje zakonodaje, politik, financiranja in metodologij, povezanih z zeleno in modro infrastrukturo. Odgovori različnih ravni bodo pomembno prispevali k oblikovanju nabora ukrepov, ki se bodo v prihodnjih letih nadalje razvijali. Hkrati so ti odgovori ključnega pomena za preprečevanje podvajanja obstoječih pobud in za povečanje obsega ustreznih ukrepov.

Do ankete lahko dostopate tukaj.

Za več informacij o tematskem partnerstvu Greening Cities obiščite posebno spletno stran.

Upoštevajte, da je rok za oddajo odgovorov 31. januar 2024.

 

Avtor novice je Evropska pobuda za mesta, prevod in priredba IPoP v okviru Urbane kontaktne točke.

Naslovna fotografija: EUI