Zagovorniki okolja 2

0
153

Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz (1.) nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora, (2.) njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter (3.) slabe prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt je namenjen predstavnikom NVO, CI in splošne javnosti ter odločevalcem kot pomoč pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje. Rezultati tudi strokovni javnosti, investitorjem ter drugim akterjem v procesih urejanja prostora ali so zainteresirani za dobro delovanje sistema varstva okolja in urejanja prostora.

Naloga IPoP je pripraviti priročnik za trajnostno urejanje prostora. Priročnik bo zagotovil široko razumljivo predstavitev povezanosti med področjem varstva okolja in urejanja prostora in bo s pomočjo primerov dobrih praks in dejavnikov uspeha prispeval k boljšim možnostim zainteresiranih akterjev za sodelovanje v procesih in postopkih urejanja prostora in varstva okolja, to bo izboljšalo pogoje za razvoj celovitega in vključujočega urejanja prostora in varstva okolja v Sloveniji. Priročnik bo sestavljen iz treh delov: 1. osnove varstva okolja in urejanja prostora, 2. slovenski sistem, 3. dobre prakse in dejavniki uspeha (za trajnostno urejanje prostora in premoščanje deficita prelivanja strateških namer v konkretno načrtovanje prostora.

Financer: Eko sklad

Trajanje: 04/2018–01/2019

Vsebina na strani Zagovorniki okolja 2 se avtomatsko generira s spletne strani http://ipop.si/feed/?cat=-143, z dovoljenjem avtorjev.

DELI